top of page

Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

I.

Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o  ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je web správca webu www.vyvetrajsa.sk, ďalej len "správca".

 2. Kontaktné údaje správcu sú:

e-mail:vyvetrajsa@gmail.com

 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikované alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať, hlavne odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné čísko, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viacej zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločnskej identity tejto fyzickej osoby.

 2. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov. 

 

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

Správca spracováva len osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal od Vás na základe vašej činnosti na stránke www.vyvetrajsa.sk

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

 • splnenie správnej povinnosti správcu podľa čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,

 • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,[8] 

 1. Účelom spracovania osobných údajov je

 • poskytovanie správnej funkcionality webovej stránky a služieb

 • poskytovanie služieb návštevníkom nášho webu a technickú podporu;

 • kontaktovanie návštevníkov webu a používateľov so základnými alebo personalizovanými produktmi alebo informáciami alebo reklamou;

 • poskytovanie súhrnných štatistických dát a iných neosobných  údajov, na základe ktorých môžu našu partneri využívať k zlepšovaniu služieb návštevníkom stránky; 

 • dodrživanie všetkých príslušných zákonov a nariadení;

 

IV.

Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje

 • po dobu, dokým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu

 

V.

Príjemci a spracovatelia osobných údajov osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 1. Využívame hosting na platforme Wix.com. Wix.com nám poskytuje online platformu, ktorá nám umožňuje predávať vám naše produkty a služby. Vaše údaje môžu byť uložené prostredníctvom úložiska dát, databáz Wix.com a všeobecných aplikácií na serveri Wix.com. Ukladajú vaše údaje na zabezpečených serveroch za bránou firewall.

 2. Všetky brány pre priame platby ponúkané webom Wix.com a používané našou spoločnosťou zodpovedajú štandardom stanoveným PCI-DSS, ktoré riadi Rada pre bezpečnostné normy PCI, čo je spoločné úsilie značiek ako Visa, MasterCard, American Express a Discover. Požiadavky PCI-DSS pomáhajú zaistiť bezpečné zaobchádzanie s informáciami o kreditných kartách naším obchodom a jeho poskytovateľmi služieb.

 3. Príjemci osobných údajov sú osoby 

 • zaisťujúce marketingové služby a vypracovávanie analýz

VI.

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte

 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,

 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,

 • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,

 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,

 • právo na prenesiteľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR a

 • právo odvolať súhlas so spracovaním údajov písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail správcu 

 1.  Máte právo podať sťažnosť na úrad pre ochranu osobných údajov v prípade ak sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

VII.

Závěrečná ustanovení

 1. S týmito podmienkami súhlasíte vyjdrením súhlasu prostredníctvom "cookies banneru" Potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov v celkovom rozsahu a že s nimi súhlasíte vo vami schválenom rozsahu. Ktorý môžete upraviť v nastaveniach cookies, ktoré sú k dispozícií v rovnakom bannery 

 2. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť a novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejniť na svojom webe, prípadne Vám ich poslať na mail, ak ste tento mail poskytli.

Ak nechcete aby sme naďalej uchovávali alebo upravili vaše osobné údaje, prosím kontaktujte nás na našej mailovej adrese : vyvetrajsa@gmail.com 

I

bottom of page